L
A D I N G

About Company

BAEC About

Company Profile

 

ประวัติบริษัท
บริษัท เบียร์ ออโต้ เอ็กเพรส เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เริ่มก่อนตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2558 โดยมี นายวรากร วันเพ็ง เป็นประธานบริษัท
ได้ประกอบกิจการเกียวกับ การให้บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ ทั้งภาคกลาง , ภาคเหนือ , ภาคอีสาน , ภาคใต้
เรามุ่มมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยนำนวัตกรรมใหม่ ๆ
เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการขนส่ง เพื่อมอบ งานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายบริษัท
“เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในสายงาน ของเราโดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่ง
โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับงานบริการที่ดีที่สุด , สะดวก , รวดเร็ว , ถูกต้อง , แม่นยำ , ปลอดภัยเชื่อถือได้ ,
จัดส่งได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด , แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มงานเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าอันมีค่าขอเรา”